هفت‌برکه: مسلم برزگران فرزند شهید ابراهیم برزگران معروف به خال ابرام، به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری گراش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری گراش سه‌شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱، در جلسه شورای اداری شهرستان به ریاست محمود طاهرزاده فرماندار گراش، مسلم برزگران با حکم استاندار فارس به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری گراش معرفی شد.

Barzegran Moslem

مسلم برزگران متولد ۱۳۶۲ شهر گراش و فرزند شهید خال ابراهیم برزگران است. برزگران دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی و از سال ۹۵ به عنوان کارشناس امور حقوقی و بازرسی به استخدام فرمانداری گراش در آمده است.

حضور سید عبدالرسول موسوی در صندلی معاونت سیاسی فرمانداری گراش فقط چهار ماه دوام داشت. پیش از او  قاسم فرسوده نزدیک به هشت سال معاون سیاسی فرمانداری گراش بود. 

با این انتصاب فرمانداری گراش دو معاون بومی دارد. محمدکاظم جعفری در سمت معاونت برنامه‌ریزی و عمرانی و مسلم برزگران در سمت معاونت سیاسی و امنیتی حضور دارند. 

‌Barzegran