هفت‌برکه: امروز جمعه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ اولین کنکور زمستانی برای داوطلبان رشته‌های ریاضی، انسانی و هنر در گراش نیز همزمان با سراسر کشور برگزار شد. داوطلبان رشته‌های علوم تجربی و زبان دیروز کنکور داده بودند. 

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش گراش، داوطلبان کنکور انسانی و ریاضی، صبح امروز، ۳۰ دی‌ ۱۴۰۱، به صورت مشترک در سالن شوری آزمون دادند. داوطلبان رشته ریاضی در گراش زیاد نبودند. رشته ریاضی‌ در گراش ۲۰ داوطلب داشت که یک نفر غائب بود. از طرفی داوطلبان رشته علوم انسانی ۹۲ نفر بودند که ۸۶ نفر در جلسه آزمون حضور داشتند.

داوطلبان کنکور سراسری هنر، پایان‌بخش کنکور سراسری در گراش بودند. این آزمون در سالن شوری برگزار شد. ▫️۱۷ نفر برای حضور در کنکور هنر داوطلب شده بودند. از این بین ۳ نفر پسر و ۱۴ نفر دختر در جلسه کنکور حاضر بودند و یک نفر غائب بود.

عکس‌های هادی افشار را از این آزمون ببینید.

14011030 Konkour 1