هفت‌برکه: «سامانه ی دریافت پرونده تصویری پزشکی»، برای بیماران و مراجعین به بخش‌های تصویربرداری بیمارستان گراش راه اندازی شد.

به گزارش وبدا گراش، دکتر مهدی محسن زاده، رییس بیمارستان گراش، از راه اندازی «سامانه‌ی دریافت پرونده تصویری پزشکی» Pacs.gerums.ac.ir ، برای بیماران و مراجعین به بخش‌های تصویربرداری بیمارستان گراش خبر داد.

دکتر محسن‌زاده با بیان اینکه، راه اندازی این سامانه، خدمتی ارزشمند به بیماران است گفت : « تمامی مراجعین به بخش‌های تصویربرداری (رادیولوژی، MRI، سی تی اسکن، آنژیوگرافی و ماموگرافی) از این پس می توانند “پرونده تصویری پزشکی” خود را در هر زمان و هر مکان که نیاز باشد، با ورود سامانه Pacs.gerums.ac.ir دریافت کنند.»

 وی افزود: « پس از انجام تصویربرداری، پیامک به شماره ی همراه بیمار و مراجعه کننده ارسال می‌شود و می‌توانند با وارد کردن کد ملی خود در “سامانه”، تصویر پرونده پزشکی خود را ببیند و در صورت نیاز در مطب پزشکان نیز از طریق همین سامانه اقدام کنند.»

نام کاربری و رمز عبور در سامانه، کد ملی مراجعه کننده است.

Bimarestan Pics