هفت‌برکه: سیل ناشی از بارش‌های چل‌پسین مرداد ۱۴۰۱ ۱۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان به کشاورزان شهرستان گراش خسارت زد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش، بارش‌های تابستانه و سیل آسای اوایل مردادماه ۱۴۰۱ بر اساس برآورد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش ۱۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان به کشاورزان شهرستان خسارت زد.

حسن مرادی افزود، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفت: «بخش عمده خسارت‌ها به ترتیب مربوط به محصولات باغی و زراعی شهرستان است.»

مرادی در ادامه افزود: «۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از این میزان خسارت به بخش باغبانی از جمله نخیلات و باغ‌های مرکبات شهرستان وارد شده است و ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان نیز به زراعت پنبه و کنجد شهرستان خسارت وارد شده است.»

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش در پایان خاطر نشان شد: «با توجه به اینکه بیمه محصولات کشاورزی راهکار جبران خسارت کشاورزان در زمان بروز حوادث است، از کشاورزان و دامداران شهرستان خواست نسبت به بیمه محصولات خود در اسرع وقت اقدام کنند.»

jahad