هفت‌برکه: «لباس عربی در بر و شمعی در دست»، این تصویر آشنای شام غریبان در گراش است که در ذهن بسیاری حک شده است. در سال‌های اخیر عزدارای شام غریبان نیز شکل‌های مختلفی گرفته است. بعضی هیات‌ها در دهه دوم محرم نیز به عزاداری ادامه می‌دهند و اجرای تعزیه و شبیه نیز در هیات‌های مختلف دیده می‌شود.

اما همچنان بسیاری همچنان به یاد آن دسته شام غریبان سنتی هستند و سراغ آن را می‌گیرند

محمد صادقی در این گزارش تصویری عکس‌هایی از شام غریبان ۱۴۴۴ شهر گراش ثبت کرده است که حضور کودکان و نوجوانان بخش اصلی آن است.

7Berkeh