هفت‌برکه: زمانسج کنکور برای دانش‌آموزان گروه‌های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی صبح پنجشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱ به پایان رسید و این گروه از دانش‌آموزان و داوطلبان خوانده یا نخوانده، آماده یا بی‌خیال روی صندلی‌های قرمزرنگ جلسه آزمون نشستند.

باید یک ماه صبر کرد تا نتیجه چهار ساعت آزمون این دانش‌آموزان روی سایت سازمان سنجش قرار بگیرد. بیشتر وقت‌ها این نتیجه همراه با آه و حسرت فرصت‌های از دست رفته است. 

در آزمون روز پنجشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱ در سالن دبیرستان محبی ۲۹ دانش‌آموز رشته ریاضی و در سالن اجتماعات شوری ۱۰۳ داوطلب رشته علوم انسانی در آزمون سراسری کنکور شرکت کردند.

عکس‌های مجید افشار از حال و احوال کنکوری‌های ریاضی و انسانی ۱۴۰۱ در گراش را در هفت‌برکه ببینید.

Konkoor 1401 1