خبرنامه شب اول جشنواره کل دهم اسفندماه در در چهار صفحه منتشر شد.

در خبرنامه شب نخست علی فخری دبیر اجرایی جشنواره به برخی پرسش‌ها در مورد برگزار این دوره از جشنواره پاسخ داده است. علی فخری می‌گوید بودجه جشنواره ۶۷ درصد کاهش داشته است و به همین دلیل زمان جشنواره از سه روز به دو روز رسیده است. فخری می‌گوید:‌ «اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس، شهرداری و شورای اسلامی شهر گراش، مجتمع فرهنگی آبشار اندیشه، موسسه توسعه و همیاری، حاج رضا سراجی، حاج حسن سراجی، حاج قنبر سلطانی و حاج صمصام کشتکاران حامیان مالی جشنواره نهم کل هستند.» 

فخری می‌گوید امسال بر خلاف سال‌های گذشته خبری از حضور مدیرکل ارشاد فارس نیز نیست.

نامزدهای معرفی شده از سوی داوران برای بخش‌های مختلف بخشی دیگری از خبرنامه شب اول است. برنامه نمایش فیلم‌ها و برنامه کارگاه‌های داوران خبرنامه شب نخست کل را تکمیل می‌کند.

مسعود غفوری سردبیر خبرنامه جشنواره کل است . فرزانه نادرپور خبرنامه را طراحی می‌کند و قرار است سیدعلی مجلسی، فاطمه یوسفی، مجید افشار و مسلم پورشمسی در انتشار خبرنامه همکاری داشته باشند.

خبرنامه شب نخست را می‌توانید از گریشنا (+) دانلود کنید. جشنواره کل امروز در دو نوبت نمایش عصر و شب برگزار می‌شود و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان می‌دهد.

Kal9 1 Page 1