هفت‌برکه: برای اولین بار در منطقه «متخصص طب سنتی» از هفته آینده به دیگر متخصصان بیمارستان گراش اضافه خواهد شد.

دکتر علی اصغر خالقی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی گراش در گفتگو با وبدا گراش گفت: «با توجه به قولی که به مردم در خصوص حضور متخصص طب سنتی داده بودیم و با پیگیری‌هایی که از مدت‌ها قبل انجام شد، برای اولین بار در منطقه، حضور متخصص طب سنتی را در بیمارستان گراش در کنار دیگر متخصصان خواهیم داشت.»

دکتر خالقی با اشاره به اهمیت حضور متخصص طب سنتی در مراکز درمانی افزود: «متاسفانه امروز گاهی شاهد این هستیم نسخه‌های طب سنتی توسط برخی افراد ناآگاه به مردم ارائه می‌شود که هیچگونه تخصصی در این امر ندارند، لذا حضور متخصص طب سنتی در بیمارستان گراش اطمینان خاطری برای کل مردم منطقه است و می‌توانند با مراجعه به این متخصص بدون هیچ دغدغه و نگرانی پیگیر درمان برخی از بیماری های خود در حوزه طب سنتی باشند.»

Bimarestan Teb Sonati