هفت‌برکه – از چشم شما: عزیز نوبهار، یکی از شهروندان گراش، تصویری از یک کیسه زباله پر از سرنگ و آمپول برای هفت‌برکه ارسال کرده است. این کیسه زباله در باغ‌شهری‌های روبه‌روی پاسگان بتن در محدوده‌ی بین گراش و اوز رها شده و مشخص نیست از کدام شهر به این محل منتقل شده است.

Sorang

بر اساس قانون، از بین بردن و دفع زباله‌های عفونی بر عهده‌ی تولید‌کننده‌ی آن است و شهرداری در این مورد مسئولیتی ندارد.

در پیگیری هفت‌برکه از نظام پزشکی گراش اعلام شد: در حال حاضر در گراش پزشکان هر ماه ۹۵ هزار تومان و دندانپزشکان هر ماه ۱۵۰ هزار تومان برای جمع‌آوری زباله پرداخت می‌کنند.

محمدرضا فتحی، رییس اداره نظارت معاونت درمان، که مسئولیت نظارت بر مراکز درمانی خصوصی را بر عهده دارد گفت: «در شهرهای بزرگ سازمان مدیریت پسماند در قرارداد با نظام پزشکی جمع‌آوری زباله‌های عفونی را بر عهده دارد. در گراش بعد از مدت‌ها پیگیری، یک فرد از بخش خصوصی به عنوان کارگزار سه روز در هفته جمع‌آوری را انجام می‌دهد.»

فتحی در مورد سرنوشت این زباله‌ها گفت: «بیمارستان گراش دارای دستگاه زباله‌سوز است. زباله‌های عفونی مطب‌های پزشکان گراش نیز به بیمارستان منتقل می‌شود و همراه با زباله‌های بیمارستان امحا یا بی‌خطر می‌شود.»

عزیز نوبهار در مورد سرنوشت سرنگ‌هایی که در طبیعت پیدا کرده است گفت: «این سرنگ‌ها را امروز ۲۰ اردیبهشت جمع‌آوری می‌کنیم و با هماهنگی با مهندس هادی‌پور، مدیر بیمارستان، تحویل زباله‌سوز بیمارستان گراش خواهد شد. امیدوارم افراد در برابر طبیعت و سلامت جامعه مسئولیت‌پذیرتر عمل کنند و شاهد تکرار این صحنه‌های نازیبا نباشیم.»