هفت‌برکه: روستاییان گراش بیشترین درصد واکسن را در کل کشور دریافت کرده‌اند. 

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی، دانشکده علوم پزشکی موفق به کسب رتبه یک کشوری در واکسیناسیون روستایی بالای ۱۸ سال و رتبه ۴ کشوری در واکسیناسیون روستایی ۴۰ سال به بالا شد.

Vaksan Roosta

مهندس علیرضا مساح در گفتگو با روابط عمومی علوم پزشکی گراش از کسب رتبه یک کشوری در واکسیناسیون روستایی بالای ۱۸ سال و رتبه ۴ کشوری در واکسیناسیون روستایی ۴۰ سال به بالا توسط دانشکده علوم پزشکی گراش خبر داد و گفت: « ما از زمان شروع واکسیناسیون تلاش کردیم تحت هیچ شرایطی مراکز واکسیناسیون در کل شهرستان به دلیل کمبود واکسن تعطیل نشود و در تعطیلات نیز واکسیناسیون را انجام دادیم و توانستیم با همکاری و استقبال مردم و تلاش پرسنل معاونت بهداشت و دیگر همکاران علوم پزشکی و نیروهای بسیج که در واکسیناسیون با ما همکاری دارند به خوبی مدیریت کنیم و کسب این رتبه ها افتخاری است برای کل  شهرستان که دست یافتیم.»

وی افزود: « اگر روند تحویل واکسن به دانشکده با سرعت بیشتری پیش برود قطعاً ما در دیگر گروه های سنی پایین تر نیر در حوزه شهری هم می توانیم رتبه های بالای واکسیناسیون در کشور را بدست بیاوریم.»

مهندس مساح تصریح کرد: درشهر گراش مدتی است در حال تزریق واکسن به  گروه سنی ۴۰ سال به بالا هستیم و با واکسن هایی که در اختیار داریم ، هم لکه گیری گروه های سنی ۴۰ سال به بالا را انجام می دهیم و هم در این روزها در حال تزریق دوز دوم واکسن به مشمولین هستیم.»

معاون بهداشت ضمن قدردانی از تلاش پرسنل معاونت بهداشت و دیگر همکاران علوم پزشکی و نیروهای بسیج گفت: «با توجه به اینکه طیف وسیعی از جامعه در گروه سنی ۴۰ سال به بالا قرار می گیرند، کسب رتبه چهارم کشوری در این گروه سنی بسیار ارزشمند  است و همچنان که قبلا نیز گفته شد با توجه به داشتن ظرفیت تزریق در گراش و استقبال خوب مردم از واکسیناسیون، در صورتی که واکسن سریعتر به ما تحویل داده شود، در حوزه شهری نیز می توانیم هم در همین گروه سنی و هم در گروه های سنی پایین تر که اعلام خواهد شد نیز رتبه های برتر کشور را کسب کنیم.»

در برخی روستاهای کم جمعیت و در صورت وجود واکسن، افراد بالای ۱۸ سال در روستاهای گراش واکسن زده‌اند. در حال حاضر در روستاها نیز واکسیناسیون افراد بالای ۴۰ سال انجام می‌شود. 

نیروهای معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش در روزهای اخیر واکسیناسیون در «مناطق سیّاری» و «صعب العبور» را انجام می‌دهند.

مناطق سیاری، مناطقی هستند که «خانه های بهداشت» و «پایگاه ارائه خدمات بهداشتی» در آن مناطق مستقر نیست و معاونت بهداشت دانشکده با اعزام نیرو به آن مناطق، تمامی خدمات بهداشتی که مردم مناطق شهری و روستایی دریافت می‌کنند، به مردم آن مناطق نیز ارائه می کند.