هفت‌برکه: مرداد ۱۴۰۰ با فوت ۳۱ نفر، آمار بیشترین فوتی سه دهه‌ی اخیر شهر گراش ثبت شد. کرونا با مرگ ۱۲ نفر، نقش اصلی را در این ماه تلخ داشت.

بر اساس آمار هفت‌برکه از شهرداری گراش، در کل سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۴۱ نفر در آرامستان‌های شهر گراش دفن شدند که میانگین ماهیانه حدود ۱۲ فوتی را نشان می‌دهد. این آمار در سال ۱۴۰۰ با وقوع دو موج شدید کرونا، افزایش چشم‌گیری داشته و در ۵ ماه به ۱۰۲ نفر رسیده است. امسال متوسط فوتی‌های هر ماه به ۲۰ نفر رسید که ۶۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در ۳۱ روز از ماه مرداد، ۳۱ نفر جان خود را از دست دادند و رکورد تعداد فوتی‌ها شکسته شد.

Corona Amar

در آمار رسمی صرفا  متوفیانی که تست آن‌ها در زمان مرگ مثبت بوده در آمار کرونا ثبت می‌شود. اما دو نکته نشان می‌دهد که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم کرونا در این آمار بیشتر است. 

در ماه‌های پیک، مانند تیر ۹۹، فروردین ۱۴۰۰ و مرداد ۱۴۰۰ اگر تعدادی فوتی‌های کرونا را کم کنیم، تعدادی فوتی‌های عادی نیز بیش از متوسط ۱۲ فوتی ماهیانه در شهر گراش است که نشان می‌دهد ممکن است افرادی در اثر عوارض غیر مستقیم کرونا فوت کرده باشند. 

در ماه‌های پس از موج‌ها کرونا، مانند شهریور و دی ۹۹ هر چند فوتی کرونا ثبت نشده، ولی تعداد فوتی‌های عادی نیز افزایش نشان می‌دهد.

در مردادماه سیاه ۱۴۰۰ در کنار ۱۲ فوتی رسمی کرونا، ۱۹ نفر دیگر نیز فوت کرده‌اند که بسیار بالاتر از متوسط ماهیانه گراش است. البته این نکته نیازمند بررسی موردی و دقیق‌تر است. 

در سطح شهرستان نیز تعداد فوتی‌های سالانه از ۱۵۸ نفر در سال ۹۷ و ۲۰۸ نفر در سال ۹۸ به ۲۲۲ نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است و این آمار در سال ۱۴۰۰ قطعا بسیار بالاتر خواهد بود، چون با گذشت ۵ ماه تا امروز ۱۰۲ نفر فقط در شهر گراش به خاک سپرده شده‌اند. 

در آمار ملی کرونا، آخرین روز مرداد با فوت ۶۸۴ نفر، یک بار دیگر رکورد فوتی‌های روزانه در کشور شکسته شد. در ماه مرداد بر اساس آمار رسمی نزدیک به ۱۴ هزار نفر بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند تا آمار فوتی‌های کرونا در ایران از صد هزار نفر رد شود.