پنج حوزه و مقر گردان در برنامه ناحیه مقاومت شهرستان گراش. فرماندهی ناحیه مقاومت گراش از اداره مسکن و شهرسازی این شهرستان درخواست واگذاری پنج قطعه زمین در محدوده شهر کرده است. این درخواست از آنجایی صورت گرفته که سپاه فجر استان برای اجرای این پروژه‌ها تخصیص بودجه داده و تنها مشکل ناحیه مقاومت گراش تهیه زمین مورد نظر است. در این خصوص ناحیه مقاومت پنج قطعه زمین را به مسکن و شهرسازی پیش‌نهاد داده است. یک قطعه زمین به مساحت ۴۰۰ متر مربع جنب دانشگاه علوم پزشکی جهت حوزه دانشجویی، ۴۰۰ متر مربع برای ساخت بسیج طلاب جنب حوزه علمیه، ۳۰۰ متر مربع کنار کمیته امداد جهت مقر گردان و سه هزار متر مربع در ورودی‌های شهر به سمت اوز و لار برای احداث ناحیه مقاومت. هنوز موافقت مسکن و شهرسازی با این پیشنهاد مشخص نشده است. پیش از این نیز ناحیه مقاومت برای احداث سالن ورزشی در مرکز شهر درخواست داده بود که با آن موافقت نشد که البته کلنگ آن پروژه در زمین دیگری به زمین خورد و افتتاح شد.