هفت‌برکه: جسد کارگر جوشکاری که به احتمال زیاد به دلیل واژگونی موتورسیکلت درگذشته بود، چند ساعت بعد از حادثه پیدا شد.

به گزارش هفت‌‌برکه، صبح امروز ۱۲ آذرماه در خارج از محدوده شهر گراش در یکی از فرعی‌های منشعب از بلوار خلیج فارس، یک جسد پیدا شد. از صبح نیروی انتظامی در محل حضور داشت و حدود ساعت ۱۲ ظهر با حضور پزشک قانونی، جسد به لار منتقل شد.

به گفته یکی از شاهدان، خط ترمز ۱۰ متری در محل دیده می‌شد و ممکن است علت حادثه، خارج شدن از مسیر و برخورد سر با سنگ باشد.

متوفی اهل درز و سایبان است که در گراش به جوشکاری اشتغال داشت. آخرین بار ساعت ۹ دیشب او همکار خود را به محل زندگی‌اش رسانده بود و صبح امروز جسد او در حوالی باغ اعظم پیدا شد.

یکی از پرسنل نیروی انتظامی در مورد دلیل مرگ به هفت‌برکه گفت: با توجه به شکستگی‌ دست، پا و سر، احتمال زیاد واژگونی موتورسیکلت دلیل مرگ بوده است، اما اعلام نظر دقیق بعد از بررسی علت مرگ در پزشک قانونی ممکن است.

Jasad