هفت‌برکه: امسال در مراسم عزاداری محرم، حضور کودکان نیز در مکان‌های مختلف چشمگیر است. کاش تعداد بیشتری از آنها ماسک پوشیده بودند، و کاش والدین حضور آنها را امسال به دلایلی که همه می‌دانیم محدودتر می‌کردند.

13990603 Moharram Corona 10