هفت‌برکه: نام انجمن ایکوموس با میراث فرهنگی گراش گره خورده است. مهندس غلامرضا آرمان‌مهر، مدیر عامل انجمن ایکوموس گراش، مهمان چهارمین برنامه کائت خودمونی است. 

Kaat04 Cover scaled

آرمان‌مهر از اعضای موسس انجمن معرفی و حفظ آثار و بناهای تاریخی فرهنگی شهرستان گراش است و بعد از مهندس حامد عبداللهی، دومین مدیرعامل این انجمن است. سرای سعادت، مسجد آخوند و حمام دهباشی سه بنای مهم و تاریخی گراش است که او مرمت آن‌ها را بر عهده دارد. 

آرمان‌مهر در این گفتگو از اهمیت میراث فرهنگی در حیات اجتماعی شهر گراش می‌گوید و معتقد است که میراث فرهنگی مانند شناسنامه یک شهر و یک فرد است. 

این گفتگو و دیگر گفتگوهای کائت خودمونی را در آپارات ببینید:

 این گفتگو را در یوتیوب ببینید: