هفت‌برکه – گریشنا: دکتر محمد کارکن به عنوان سومین رییس دانشگاه آزاد گراش حکم گرفت.

به گزارش گریشنا، دکتر مهدی زارع، رییس دانشگاه آزاد لارستان، در حکمی دکتر محمد کارکن را به مدت یک سال به ریاست مرکز آموزشی گراش وابسته به دانشکده‌های واحد لارستان منصوب کرد. دکتر محمد کارکن ۳۵ساله دارای مدرک دکترای عمران گرایش سازه از دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان است. 

پیش از این، دکتر مهدی شیرشمسی به مدت بیش از ده سال ریاست مرکز آموزشی دانشگاه آزاد گراش را بر عهده داشت. دکتر شیرشمسی پس از این به عنوان عضو هیات علمی با دانشگاه‌های آزاد لار و گراش همکاری خواهد کرد.

رتبه اول دوره کارشناسی در دانشگاه شیراز و پژوهشگر برتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۳ از افتخارات علمی رییس جدید دانشگاه آزاد گراش است. دکتر کارکن از سال ۱۳۹۰ تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی لارستان را آغاز کرد و از سال ۱۳۹۴ هیات علمی این دانشگاه است. او از خرداد ۱۳۹۹ مسئولیت دانشگاه آزاد گراش را برعهده گرفته است.

شنبه ۱۰ خردادماه ۱۳۹۹ مراسم تودیع و معارفه روسای دانشگاه آزاد گراش به صورت داخلی برگزار خواهد شد. محمد کارکن سومین رییس این واحد دانشگاهی خواهد بود. علی‌اصغر حسنی مسئول راه‌اندازی و نخستین رییس این دانشگاه بود و بعد از حسنی، مهدی شیرشمسی بیش از ده سال ریاست این دانشگاه را بر عهده داشت.

Dr Mohammad Karkon