هفت‌برکه – مسلم پورشمسی: این دست‌های مردم قهرمان من است؛ فارغ از این که اسم چه کسی را بر روی برگه رای نوشته باشند. آنها پیر و جوان، زن و مرد، از هر قشر و رنگی، با حضورشان پای صندوق‌های رای، کاری کردند کارستان. 

این مجموعه‌ی اول از عکس‌های من از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر حوزه انتخابیه لارستان، خنج، گراش و اوز است که دعوتتان می‌کنم ببینید.

Entekhabat Majles11 M.P 26