کار پست فقط نامه رسانی نیست

گریشنا: آشفته، مسئول اداره‌ی پست، برنامه‌ها و طرح‌های امسال خود را اعلام کرد و پلاک‌کوبی منازل را جزئی از این فعالیت‌ها شمرد. طی مصاحبه خبرنگار گریشنا با آشفته، مسئول اداره پست؛ این اداره، یک شبکه وسیع است که هر فرد با آن سر و کار دارد تا قبل از این فعالیت‌های اداره به رساندن قبوض […]

۹ آبان ۱۳۹۳