«نخل فارس» میانه آبان ثمر می‌دهد

 گریشنا: امیرحمزه مهرابی، صاحب امتیاز مجله نخل فارس، از شروع انتشار این نشریه در اواسط آبان‌ماه خبر داد. مهرابی در گفتگوی مکتوب با گریشنا اظهار کرد: «ارکان مجله تثبیت، مطالب و محتوای مجله آماده شده و در مرحله صفحه‌آرایی است. انشاءالله در یکی دو هفته‌ی آینده توزیع خواهد شد.» به گفته مهرابی، ارکان اصلی این […]

۴ آبان ۱۳۹۳