هفت‌برکه – گریشنا: روز جمعه ۱۲ بهمن، بوستان یاران میزبان برگزاری جشن روز گراش با حضور پرشور شهروندان گراشی بود.

به گزارش هفت‌برکه، جشن روز گراش در پارک بوستان یاران به همت شواری اسلامی شهر گراش و شهرداری برگزار شد. به گفته مصطفی خورشیدی، نایب رئیس شورای پنجم، علت برگزاری در این پارک رونق بخشی مجدد به آن است. داربازی، بازی‌های محلی، تئاتر و نمایش ورزش‌های رزمی از برنامه‌هایی بود که در این روز در بوستان یاران برگزار شد.

عکس‌هایی از این جشن را از لنز دوربین مجید افشار و حامد جوکار بینید.

gerash1