با آغاز سال تحصیلی جدید فرماندهی انتظامی گراش طی اطلاعیه‌ای از والدین خواست توجه بیشتری به دانش‌آموزان و به خصوص دانش‌آموزان سال اولی داشته باشند. در این اطلاعیه آمده؛ جلوگیری از وقوع جرایم بستگی به همه ما دارد. در همه امور، پیشگیری مطمئن‌تر، آسان‌تر و ارزان‌تر است.

والدین باید نام دانش‌آموز، آدرس و شماره تلفن منزل را به کودک خود آموزش دهند و به گمان اینکه فرزندشان به طور مرتب در مدرسه حاضر می‌شود او را به حال خود رها نکنند. شایسته است در هفته‌های نخست مهرماه رفت‌و‌آمد کودکان از منزل به مدرسه و برعکس را خود والدین بر عهده گیرند.

نیروی انتظامی شناخت والدین نسبت به دوستان فرزندانشان را ضروری دانسته و با توجه به ورود کودکان به محیط جدید والدین را ملزم به آموزش قوانین و مقررات و نکات ضروری از قبیل آموزش عبور از خیابان دانسته.

از دیگر نکاتی که والدین باید به آن توجه داشته باشند می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ آشنایی کودکان نسبت به عدم اعتماد به افراد ناشناس، سوار اتوموبیل افراد ناشناس نشدن، نگرفتن خوراکی از دست کسانی که نمی‌شناسند، پاسخ منفی به تقاضاهای نامعقول افراد ناشناس و پرهیز از معاشرت با کسانی که نمی‌شناسند و با آنها اختلاف سنی دارند. کودکان باید در مواجهه را افرادی که خود را مامور معرفی می‌کنند از آنها بخواهند کارت خود را ارائه کنند و در صورت بروز هرگونه مشکلی از ۱۱۰ کمک بخواهند. کودکان باید همیشه شماره تلفن و آدرس منزل خود را همراه داشته باشند و پس از تعطیلی مدارس مستقمیا به منزل بازگردند.

اگر چه بسیاری از این هشدارها بدیهی به نظر می‌رسد اما هیچوقت نباید امکان بروز حادثه و نکات پیشگیری را از یاد برد.