هفت برکه (گریشنا): در این لحظات که رای‌گیری به پایان رسیده و همه در انتظار نتایج انتخابات هستند، عکس‌های سعید سرخی از صف‌های رای‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر را ببینید.

enteghabat22 2