هفت‌برکه (گریشنا): سینما فرهنگ گراش در شب مناظره دوم نامزدهای شورای شهر پنجم مرکز توجه تمام شهر بود. سالن سینما از ۶۷۳ تماشاگر لبریز شد، و پخش تصویری زنده از اینستاگرام هم ۱۹۰ بازدیدکننده داشت. به اینها تعداد ۷۵۴ نفر را که مناظره را به صورت زنده از رادیو آنلاین گوش دادند بیفزایید.

مجید افشار این بار بیشتر روی جمعیت مشتاق حاضر در سینما زوم کرده است. ببینید این مردم چطور با دقت و مسئولانه به حرف‌های کسانی که خودشان را در معرض انتخابشان قرار داده‌اند گوش می‌دهند.

Monazereh2 Shora5 6