هفت‌برکه (گریشنا): اداره پست شهرستان گراش در سال ۱۳۹۵ از بین ۳۰ اداره پست شهرستان‌های استان فارس، مقام دوم عملکرد مطلوب سرانه سود و زیان را به دست آورد.

به گزارش هفت‌برکه، با ارزیابی عملکرد ده‌ماهه در زمینه سرانه سود و زیان، اداره پست شهرستان گراش به مقام دوم از بین ۳۰ اداره در استان فارس رسید و از شکرالله آشفته، رییس اداره پست گراش، در مراسمی که روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت‌ماه در شیراز برگزار شد، با اهدای لوح، تقدیر شد.

Post

Post Ashofteh