به گزارش روابط عمومی شهرداری گراش، در مرداد ماه سال جاری یازده نفر در گراش به رحمت ایزدی پیوستند. از این در گذشتگان، شش نفر زن هستند.

پرسه مرداد ۹۱

 دارالسلام

بانو حسنی/ فرزند ابوالحسن/ ۶۴ ساله/ علت بیماری کبدی

فاطمه نائبی/ فرزند سید محمد/ ۳۲ ساله/ علت زایمان

خیری القایی/ فرزند محمدحسین/ ۶۹ ساله/ علت تومور مغزی

حسین‌علی عالی‌پور/ فرزند غلام/ ۶۶ ساله/ علت سکته

فاطمه فتحی/ فرزند فتح‌الله/ ۵۴ ساله/ علت شیزوفرنی

محمد کوزلی/ فرزند نجف‌قلی/ ۲۲ ساله/ علت ضربه مغزی

غلامحسین بهمنی/ فرزند حاجی عزیز/ ۸۱ ساله/ علت سکته مغزی

شهامت‌الله مقتدری/ فرزند الله‌قلی/ ۵۷ ساله/ علت ایست قلبی

 

دارالرحمه

محمدعلی فردوسی‌نژاد/ فرزند آهن/ ۹۰ ساله/ علت کهولت سن

نورسته غیبی/ فرزند غفور/ ۸۸ ساله/ علت کهولت سن

بی‌بی عباسپور/ فرزند مرحوم عزیز/ ۹۰ ساله/ علت کهولت سن