هفت‌برکه (گریشنا): تیم معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی از مراکز و خانه‌های بهداشت روستایی شهرستان گراش بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت، دکتر محمدنبی محمدی، معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش؛ دکتر محمد رادفر، قائم مقام معاونت بهداشت؛ فاطمه کیان‌پور، مدیر گسترش؛ ثریا انصاری، مدیر سلامت خانواده و جمعیت؛ زهرا صامت، مسئول آمار، به همراه مهندس جواد یحیایی و مهندس علی یحیایی، ناظرین فنی منابع فیزیکی، از مراکز روستایی ارد، فداغ و خانه‌های بهداشت فداغ، خلیلی، آغصه و زینل‌آباد بازدید کردند. پایش پزشک، ماما و بهورز، و بررسی عملکرد و آشنایی آنها با آخرین دستورالعمل‌ها و برنامه‌ها هدف این بازدید بود.

Behdasht Roosta (3)

دکتر محمدی در این بازدید، پنل مدیریت اطلاعات سلامت هر منطقه را به اتفاق مسئول آمار مورد بررسی قرار داد و اشکالات آن را به پزشک، ماما و بهورز انتقال داد. مدیر سلامت خانواده و جمعیت نیز شاخص‌های گروه‌های هدف و دستورالعمل مربوط به مراقبت هر یک از این گروه‌ها را بررسی کرد و راهنمایی‌های لازم را ارائه داد. فاطمه کیان‌پور، مدیر گسترش، نیز تجهیزات و وسایل مورد نیاز هر مرکز و خانه بهداشت را مطابق با چک‌لیست پایش بررسی کرد و موارد مورد نیاز را در دستور کار خود قرار داد. در ادامه قائم مقام معاونت بهداشت با بررسی وضعیت مراکز و خانه‌های بهداشت دستور داد که برنامه بازدید هفتگی و نظارت‌ها جدی‌تر پیگیری شود.

گفتنی است در این بازدید، زمین جهت ساخت سرایداری مرکز بهداشتی درمانی فداغ و پانسیون پزشک مرکز بهداشتی درمانی ارد و همچنین دیوارکشی خانه بهداشت خلیلی توسط ناظرین فنی منابع فیزیکی با حضور دکتر محمدی و دکتر رادفر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از دکتر زارعی، مسئول مرکز بهداشتی درمانی ارد و ژیلا همتی مامای مرکز و راننده ۱۱۵ ارد به دلیل پیگیری و انتقال به موقع مادر باردار پرخطر به بیمارستان تقدیر شد.