Rah

با تغییرات انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی لارستان، سلمان مهرابی به عنوان سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان گراش معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی لارستان در احکام جداگانه ای از سوی مهندس فدایی مدیر کل راه وشهرسازی لارستان دو مدیریت و چهار رئیس ادارات شهرستانهای تابعه منصوب شدند.

پیش از مهندس مهرابی سرپرستی اداره مسکن و شهرسازی و مهندس علی‌پور سرپرستی اداره راه شهرستان را بر عهده داشتند با ادغام این دو اداره در یکدیگر علی‌پور از گراش می‌رود.

بر اساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی لارستان آقایان مهندس علی منصوری، سیف اله عباسی ومهندس سلمان محرابی به ترتیب به عنوان سرپرست اداره راه وشهرسازی شهرستان‌های مهر، خنج وگراش معرفی شدند و از زحمات آقایان مهندس عبدالرضا گودیانی، مهندس رهام سلیمانی و مهندس عبدالحمید علی پور به خاطر تلاش بی وقفه در جهت خدمات رسانی به مردم درمدت مسئولیت خود تقدیر وتشکر شد.

در دو انتصاب دیگر طی احکامی از سوی مهندس حسن فدایی، مهندس علی اصغر افتخار را به عنوان مدیریت مسکن وساختمان وآقای بهرام شیبانی به عنوان سرپرست مدیریت املاک وحقوقی منصوب شدند.