هفت برکه(گریشنا): به مناسبت هفته سلامت از بیماران عیادت شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت، در پنجمین روز از هفته سلامت، معاونین بهداشت، درمان و توسعه و مدیریت منابع، فرمانده سپاه پاسداران، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی و پرسنل معاونت بهداشت و درمان با حضور در بخش‌های داخلی و جراحی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) گراش از بیماران بستری عیادت کردند.

در این برنامه ضمن عیادت از بیماران و گفتگو با آنان، به بیماران در خصوص هفته سلامت اطلاعاتی داده شد و معاونین علوم پزشکی از نزدیک در جریان رسیدگی به وضعیت بیماران قرار گرفتند.

PR4-health-1