تیم پینگ‌پنگ ابتدایی پسران گراش، رتبه چهارم استان را به دست آورد. به نقل از کریم دهقانی، کارشناس تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گراش، تیم دانش‌آموزان ابتدایی گراش، متشکل از مسعود درویشی، علی نام‌آور و حامد غفوری در مرحله آموزشگاه‌های ابتدایی استان فارس به مقام چهارم بسنده کرد. این مسابقات، شنبه نهم اردیبهشت در شیراز برگزار شد. مهرداد رستم پور  به عنوان مربی، تیم دانش‌آموزان گراش را همراهی می‌کرد.