تنگ‌آب در هفته منابع طبیعی توسط دانش‌آموزان دبیرستان سیدالشهدا پاکسازی شد. عکس‌های این برنامه را اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گراش در اختیارمان قرار داد است.