گریشنا:چهاردهم مهر ماه به مناسبت روز دام‌پزشک از مرغ‌داران و دام‌داران نمونه شهرستان گراش تقدیر شد.dampzeshke

این برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن شروع شد و در ادامه دکتر علی‌رضایی در مورد بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و آموزش پیش‌گیری از ابتلا به این بیماری‌ها و همچنین مبارزه با ورود دام وطیور غیر مجاز در سطح شهرستان صحبت کرد.

دکتر علی‌رضایی سرپرست شبکه دام‌پزشکی شهرستان گراش می‌گوید:« در گراش از فعالیت‌ها و عملکرد‌های شبکه‌ی دام‌پزشکی کم‌تر صحبت شده است و برای شناساندن و معرفی این شبکه به مردم و همچنین پیشرفت فعالیت‌ها در آینده نیاز است برنامه‌هایی از این دست بیشتر اجرا شود.» او در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید:«به عنوان مثال یک ماه قبل در تاریخ چهارم شهریور، شش هزار راس دام توسط شبکه دام‌پزشکی در ارد و آغاسه طی چهل و هشت ساعت واکسینه شدند اما افراد کمی از اجرای این طرح بزرگ باخبر بودند.»

کریمی‌فرد فرماندار شهرستان نیز در این برنامه سخنرانی کرد و از فعالیت‌های کارکنان شبکه‌ی دامپزشکی تشکر کرد.

بعد از اهدای لوح تقدیر به دام‌داران و مرغ‌داران نمونه شهرستان و نیروی بسیج و نیروی انتظامی این برنامه به پایان رسید.