به گزارش گریشنا و به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری : صادق رحمانی جنبه شورانگیزی شعرهای عاشورایی پس از انقلاب اسلامی را بیشتر از جنبه شعوری آن دانست و گفت: این شورانگیزی ایراد شعر عاشورایی نیست چرا که واقعه عاشورا بر احساسات مردم تاثیر زیادی گذاشته است.

این شاعر با بیان این که ادبیات و شعر عاشورایی به دو بخش تقسیم می شود، تصریح کرد: بخش اول ادبیاتی ست که به معطوف به شعور و عقل می شود و بخش دوم ادبیاتی ست که معطوف به شور و هیجان می شود.
او ادامه داد: ادبیات عاشورایی پس از انقلاب اسلامی بیشتر جنبه شور انگیزی داشته است و در شعر های عربی که شاعران عرب زبان هم سروده اند این مساله دیده می شود و البته این شورانگیزی ایراد شعر عاشورایی نیست چرا که خود واقعه عاشورا بر احساسات و عواطف مردم تاثیر زیادی گذاشته است.
رحمانی درباره تاثیر شعر عاشورایی بر نوحه ها گفت: در این زمینه ارتقای کار شاعران دینی و مذهبی بیشتر از گذشته بوده و امروزه بسیاری از آثار عاشورایی چند رسانه ای شده اند و به طور مثال اشعاری که خلق می شود به نوحه یا سرود و یا موسیقی عاشورایی تبدیل می شوند.
صادق رحمانی با اشاره به این که بسیاری از خوانندگان پاپ درباره عاشورا و دهه اول محرم آثاری دارند، گفت: فکر می کنم در این زمینه و تهیج عواطف مخاطبان موفق بوده ایم اما همه حادثه عاشورا این نیست بلکه بخشی از این موضوع باید در تبیین رسالت عاشورا هم باشد.
این شاعر افزود: در شعر می توانیم عناصری مانند آزاد اندیشی، مهرورزی، ایثار و غیره را که حادثه عاشورا را شکل می دهند تبیین کنیم، در حالی که بیشتر به وقایعی پرداخته ایم که از حواشی حادثه کربلاست.
او سطح نوحه های این دوره را نسبت به اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بهتر دانست و گفت: نوحه ها از نظر سلامت زبان فارسی بهتر از گذشته اند در حالی که در نوحه های قدیم از عناصر منفعل در شعرها استفاده می کردیم و در حال حاضر سیاست گذاران فرهنگی اجازه نمی دهند ایده های قدیمی تکرار شوند و از ایده ها و مضامین نو و جدید در اشعار عاشورایی استفاده می کنند.
رحمانی با تاکید بر این که باید نوحه ها را به سمت شعریت ببریم، خاطرنشان کرد: البته اگر بخواهیم نوحه را به سمت شعر ببریم، مردم پسند نمی شود و اگر بخواهیم شعر را به سمت نوحه ببریم شاعر پسند نمی شود در نتیجه باید مرزی را بین شعر و نوحه داشته باشیم که مردم گریز و شاعر گریز نشود.