گریشنا: پس از چند ماه رقابت انتخاباتی، بالاخره هفت نفر از همشهریان به پیروزی دست یاقتند و تا ماه دیگر، به مدت چهار سال بر صندلی شورای شهر تکیه خواهند زد. آقایان و خانم محترم که اکنون خود را معتمد مردم می دانند، همچون دیگر نامزدهای انتخابات به رأی‌دهندگان قول‌ها و وعده‌هایی داده اند ‌و شعارهایی را مطرح کرده اند.
در پایان خرداد ماه ۹۲، شهر وضعیت مشخصی دارد و هر کسی تصویر و انتظاری از آینده آن دارد.

قشرهای گوناگون جامعه با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی و … که در نظر آنها مهم تر است، خواسته‌ها و انتظارات متفاوتی دارند، که در این بسته مورد پرسش قرار می‌گیرند.

images

انتظار این است که خوانندگان « گریشنا» بگویند:

* چه انتظاری از اعضای شورا در آینده دارید؟

* مهمترین مشکلاتی که باید حل شوند، کدام است؟

* چه تجربه تلخی از گذشته دارید که امیدوارید تکرار نشود؟