گریشنا: نتیجه چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اعلام شد. آن را از لینک زیر بخوانید. جدول نتایج را هم در پایین همین خبر ببینید.

۰۸:۱۵: انتخاباتی بدون شگفتی: شورای چهارم گراش مشخص شد

۶:۳۴ آمار شعبه سیار شماره ۱۷ اضافه شد.

۶:۲۹ آمار مدرسه ابدی شعبه شماره ۸ اضافه شد.

۶:۲۰ آمار مدرسه عالیان شعبه شماره ۴ اضافه شد.

۶:۰۲: منتظر آرا سه شعبه پر رای عالیان، نرجس خاتون و ابدی هستیم. آمار برخی شعبه‌ها نیز ناقص است و آمار افراد دارای رای بالا وارد شده است. به خاطر همین برای رتبه‌بندی نهایی منتظر بمانید. در حال حاضر حسنی، مهرابی، ناصری، هرمزی دارای وضعیت مطلوبی هستند.

۰۵:۴۰: با افزوده شدن آمار شعبه ۱۶ رقابت در بخش علی‌البدل جدول نامزدها حساس‌تر شد. حبیب مهرابی، حسنی، هرمزی، ناصری، شیبانی، لطافت و یوسفی در این حوزه آرا بیشتری به دست آوردند. پشت سر آن‌ها خواجه، صادقی، هادی‌پور و ابوطالب مهرابی قرار دارند.

۰۵:۱۷: آمار حوزه شماره یک بانو حقانی منتشر شد. در این حوزه حبیب مهرابی، حسنی و ناصری بیشترین آرا دارند. لطافت، هرمزی، شیبانی و فقیهی تا رده هفتم قرار دارند. در رده‌های بعد به ترتیب نام خواجه، کریمیان، شامحمدی و باقرزاده دیده می‌شود.

۰۴:۵۵: آمار ده نفر اول حوزه شماره ۳ (دبستان شهید محقق) اضافه شد. در این حوزه مهرابی، حسنی، لطافت، هرمزی، ناصری، شامحمدی و خواجه هفت نفر اول بودند. آمار هشت نفر اول حوزه شماره ۲ نیز اضافه شد. به این دلیل تعداد حوزه نامزدها نامتقارن است و ممکن است رتبه نامزدها جا به جا شود. آمار شعبه یک تا دقایقی دیگر

13920324 Shora

۰۴:۴۸: آمار دبستان سلیمی در بلوار سپاه اضافه شد.

۴:۳۵: آمار حوزه دبستان فرامرزی ارسال شد. حسنی، حبیب مهرابی، هرمزی، ناصری، مهرابی ابوطالب، حسن‌زاده و شیبانی هفت نفر دارای بیشترین رای بودند. در این حوزه یوسفی، خواجه، صادقی و لطافت در رده هشتم تا یازدهم قرار گرفتند.

۴:۳۰ : آمار کلی با ریز آمار حسینیه ولی‌عصر (عج) به روز شد. حسنی، حبیب مهرابی، ناصری، لطافت، هرمزی، شیبانی، شامحمدی هفت نفری بودند که بیشترین آرا به دست آوردند. خواجه، باقرزاده، ابوطالب مهرابی و  کریمیان در این صندوق در جاهای بعدی قرار دارند.

۰۳:۴۸: دبستان قائدی سومین شعبه‌ای بود که آرا آن به دست گریشنا رسید. در این شعبه حسنی، حبیب مهرابی، ناصری، هرمزی، یوسفی، ابوطالب مهرابی و شیبانی هفت نفری بودند که بیشترین آرا را به دست آوردند.

۰۳:۱۱ ریز آمار شعبه شماره ۱۰ مسجد حاج شهباز در محله بیدله رسید. در این شعبه حسنی، حبیب مهرابی، ناصری، هرمزی، یوسفی، ابوطالب مهرابی و خواجه هفت نفر اول و لطافت، شیبانی، کریمیان و صادقی در رده‌های بعدی قرار دارند.

۰۲:۳۵: ریز آمار اولین شعبه در گراش به دست گریشنا رسید. در حوزه راهنمایی سلیمی در خیابان درمانگاه حسنی، مهرابی، ناصری، هرمزی، شیبانی، لطافت و ابوطالب مهرابی اول تا هفتم هستند. ریز آمار را در پایین این صفحه ببنید.

۰۲:۱۹ حوزه‌ های رای‌گیری بعد از شمارش آرا ریاست جمهوری اکنون در حال شمارش آرا شورا هستند. با توجه به تعدد نامزدها شمارش آرا ممکن است چند ساعتی به طول بیانجامد. در حوزه شماره ۳  مدرسه محقق در شمارش اولیه ترتیب آرا به صورت زیر است: حسنی، حبیب مهرابی، هرمزی، کریمیان. در حوزه شماره ۴ عالیان ترتیب به صورت زیر است: حبیب مهرابی، حسنی، ناصری، شامحمدی، صمیمی، هرمزی به گفته یکی دیگر از حاضرین در این حوزه لطافت نیز در این حوزه دارای رای است. (این آمار کلی و غیر قابل اطمینان است)

۰۰:۱۳ شنبه: شمارش آرای حوزه مدرسه سلیمی شروع شده است.

۲۳:۲۰ جمعه: به گزارش خبرنگاران گریشنا از حوزه‌های رای‌گیری در ساعت ۱۱ با پایان زمان رای‌گیری درهای حوزه‌های رای‌گیری بسته شد، اما رای‌گیری از کسانی که در حوزه حضور دارند ادامه دارد. با تصمیم گرفته شده ابتدا آرای انتخابات ریاست جمهوری شمارش خواهد شد (برای آگاهی از نتایج به این صفحه مراجعه کنید.) به همین دلیل برای آگاهی از نتایج اولیه انتخابات شورای اسلامی شهر باید حداقل تا ساعت یک نیمه شب منتظر ماند.

نام خانوادگیآرا نهایی
حسنی۱۰۸۰۱
مهرابی۱۰۷۰۱
ناصری۷۱۶۳
هرمزی۶۲۲۳
لطافت۴۸۲۱
شیبانی عمله۴۴۳۵
یوسفی۳۸۲۷
خواجه۳۵۸۲
مهرابی۳۵۷۶
کریمیان۳۱۳۴
صادقی۳۰۸۲
شامحمدی۲۸۳۹
هادی‌پور۲۶۲۳
صمیمی۲۵۱۵
باقرزاده۲۱۳۹
حسن‌زاده۱۹۷۵
فقیهی۱۶۰۰
وقارفرد۱۵۶۶
وقارفرد۱۴۲۹
شیروان۱۳۲۳
پورشمسی۱۲۳۶
مهیایی۱۰۸۶
خواستار۱۰۶۹
خواجه‌زاده۱۰۰۷
خیل‌تاش۹۴۰
عظیمی۹۱۲
دژآباد۴۶۹