هفت‌برکه: با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان گراش، با مشارکت ۴۸ درصدی شهروندان، سعید جلیلی توانست ۷۶ درصد آرا را به دست بیاورد.

به گزارش هفت‌برکه، برای نخستین بار در انتخابات شهرستان گراش، مشارکت در انتخابات به کمتر از ۵۰ درصد رسید. انتخابات ۸ تیر نسبت به انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ به میزان ۵ درصد و نسبت به انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری ۱۰ درصد کاهش مشارکت را نشان می‌دهد.

در نتایج اولیه گراش، سعید جلیلی با اختلاف چشم‌گیر ۱۳ هزار و ۲۵۹ رای معادل ۷۵.۹ درصد آرا را به دست آورد. مسعود پزشکیان با ۳ هزار و ۲۶۴ رای معادل ۱۸ درصد آرا پشت سر او قرار دارد.

بر اساس نتایج رسمی اولیه در سطح ملی، سعید جلیلی و مسعود پزشکیان رقابت خیلی نزدیکی با هم دارند و با احتمال فراوان انتخابات به دور دوم کشیده می‌شود.

توضیح: در خبر اولیه، آرا سعید جلیلی ۷۶ درصد اعلام شد که با مشخص شدن آرا باطله، ۷۴ درصد صحیح است.

Entekhabat 2 1

Entekhabat Amar01

Entekhabat Mosharekat

Entekhabat Amar02

Entekhabat Jalili 1