هفت‌برکه: انتخابات حوزه انتخابیه جنوب فارس از زمانی که کل آن شهرستانِ لارستان با دو نماینده بود، تا سال‌های بعد که این حوزه به دو حوزه لارستان و لامرد تقسیم شد، تا اکنون که ۷ شهرستان در دو حوزه انتخابیه قرار دارند، فراز و فرود زیادی داشته است.

هفت‌برکه در دومین داده‌نما انتخابات تغییرات تعداد آرا را در حوزه انتخابیه بررسی می‌کند. با این توضیح که از انتخابات مجلس سوم، حوزه انتخابیه لامرد دارای یک نماینده مستقل شد و باید حدود ۳۷ هزار رای‌دهنده این حوزه انتخابیه را نیز در نظر داشت.

تعداد رای

نکته جالب این که نوسان تعداد رای‌دهندگان با میزان مشارکت ملی منطبق است. در لارستان نیز همانند کل کشور در انتخابات مجلس پنجم و ششم بیشتر رای‌دهنده پای صندوق رفتند.

انتخابات مجلس هفتم شاهد افت مشارکت بود و در رده بعدی، انتخابات مجلس نهم نیز از نظر عددی با ۱۳۲ هزار رای‌دهنده بیشترین آرا را نشان می‌دهد. 

در دوره اخیر، تعداد رای‌دهندگان انتخابات مجلس روی سیر نزولی قرار دارد و باید دید در انتخابات مجلس دوازدهم چه تعداد رای به صندوق ریخته خواهد شد. 

در دوره دهم، بر اساس آمار ملی، مشارکت در انتخابات مجلس ۴۲.۵۷ بود. فرمانداری لارستان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه لارستان را ۴۴ درصد، در خنج ۳۷ درصد، در گراش ۶۶ در صد و در اوز ۱۷ درصد اعلام کرد. 

مشارکت مجلس