بستن

مزایده ۲۰ قطعه زمین شهرداری گراش

هفت‌برکه: شهرداری گراش ۲۰ قطعه زمین متعلق به خود در تفکیکی‌های تحکیم بنیان، جهش ملی مسکن و شهرک عظیمی را با برگزاری مزایده به فروش می‌رساند.

به گزارش هفت‌برکه شهرداری گراش با مجوز شورای شهر مزایده ۲۰ قطعه زمین را در سه نقطه شهر گراش به صورت الکترونیک و در سامانه ستاد ایران به نشانی Setadiran.ir برگزار می‌کند.

در صورت فروش این زمین‌ها شهرداری حداقل ۲۲ میلیارد درآمد خواهد داشت که البته با توجه با مزایده ممکن است این مبلغ افزایش پیدا کند. 

از نکات دیگر این مزایده مشخص شدن برآورد قیمت زمین‌های مسکن ملی است. که قیمت کارشناسی آن بیش از یک میلیارد تومان برآورد شده است. قیمت پایه اعلامی برای زمین‌های مسکن ملی متری حدود ۴.۴ میلیون تومان، تعاونی تحکیم بنیان متری ۵ میلیون تومان و  زمین شهرک عظیمی متری ۷.۵ میلیون است. 

متن آگهی مزایده را ادامه بخوانید:

آگهی مزایده

شهرداری گراش به استناد مجوز شماره ۲۳۶ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ شورای محترم اسلامی شهر گراش در نظر دارد نسبت به فروش ۲۰ قطعه زمین متعلق به خود در شهرک تحکیم بنیان_مسکن جهش ملی و شهرک عظیمی به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

_کل هزینه‌های درج آگهی_ کارشناس رسمی_ هزینه نقل و انتقال سند_ مالیات بر ارزش افزوده و کارمزد سامانه ستاد و غیره برعهده برنده مزایده خواهد بود.

_پیشنهاد دهندگان می‌بایست معادل ۵ درصد کل مبلغ برآورد را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه ضمانت به حساب سپرده شهرداری به شماره ۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶ (شماره شبا ۸۴۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۹۸۰۳۳۰۰۶) نزد بانک ملی تهیه نموده و ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند.

_شهرداری به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا و فاقد ضمانت نامه یا فیش بانکی ترتیب اثر نخواهد داد.

_شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

_هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

_متقاضیان می‌بایست جهت دریافت سایر اطلاعات و اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

 

| مدیر رسانه‌های هفت‌برکه | مدیرمسئول پایگاه خبری هفت‌برکه | مدرس دوره‌های آموزش خبرنگاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0 نظر
scroll to top