هفت‌برکه: با هدف کاهش حوادث و بهبود عبور و مرور، طرح اصلاح ترافیکی میدان شهید برزگران آغاز شد.

به گزارش هفت‌برکه، از ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با هدف کاهش ترافیک و ساماندهی ورودی‌های میدان شهید برزگران (فلکه شهرداری) عملیات اصلاح هندسی این میدان آغاز شده است.

نزدیک به شش سال، در شورای ترافیک طرح‌های مختلفی برای این میدان اعلام شد و در نهایت طرح این میدان در مرداد ۱۴۰۱ نهایی شد.

Meydan Shardari Barzegran

مهندس فتح‌الله اورنگی، مشاور ترافیکی طرح، مرداد ۱۴۰۱ در گفتگو با هفت‌برکه گفت هدف این بوده که با تغییرات ساده و کم‌خرج این میدان و مسیرهای منتهی به آن اصلاح شود.

بیضوی و بزرگتر شدن میدان شهید برزگران مهمترین تغییر خواهد بود.

برای مساله خیابان شهید محقق، ورود و خروج مستقیم از محقق به میدان حذف و بریدگی بلوار معلم در روبه‌روی استادیوم ورزشی بازگشایی می‌شود. با بازگشایی دوربرگردان مقابل کوچه دوم بلوار معلم، این کوچه به بن‌بست یا بن‌گرد تبدیل می‌شود.

با ایجاد کندرو در ابتدای بلوار سعادت، جان‌پناهی برای تاکسی‌های کنار خیابان ایجاد می‌شود.

 با ایجاد یک باغچه در مقابل اداره برق، از پارک ماشین‌ها جلوگیری و پارکینگ مقابل شهرداری عمق پیدا می‌کند. البته در تمامی ورودی‌های به میدان نیز سرعت‌کاه پیش‌بینی شده است.

در بلوار سعادت، دسترسی مستقیم از بلوار صیاد شیرازی، جانبازان و شهید منفرد حذف و ورود و خروج فقط از طریق کندرو خواهد بود. سکوی مقابل پمپ بنزین هم حذف می‌شود.

Meydan Shardari 01