هفت‌برکه: در این روزهای نزدیک به بهار، به جز درخت و درختکاری، نحوه‌ی هرس درختان هم توجه آدم را جلب می‌کند.

محمدجواد مهرابی با ارسال چند عکس، ما را از میزان خلاقیت شهرداری گراش برای پیرایش درخت‌های بلوار سرداران گراش متعجب کرد. حیف است این همه خلاقیت و تنوع از بین برود. به خاطر همین پیش‌نهاد می‌کنیم بعد از اصلاح درخت‌ها، به آنها تافت هم بزنند که هم این اثر هنری ماندگار شود و هم این درخت‌های زبان‌نفهم دوباره شاخ و برگ از خودشان درنیاورند.

تعدادی از این اثرهای هنری را با هم می‌بینیم:

derakhat9