هفت‌برکه: انحراف خود در میدان شهید بهشتی دو مصدوم داشت.

 به گزارش روابط عمومی هلال احمر گراش ساعت ۱ بامداد دوشنبه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۱ ماشین پژو ۴۰۵ به دلیل عدم توانایی در کنترل خودرو وارد میدان شهید بهشتی (فلکه بیمارستان) گراش شد.

با فراخوان اورژانس، تیم‌های امدادی هلال‌احمر و آتش‌نشانی نیز در محل حاضر شدند. 

این حادثه دو مصدوم غیر گراشی داشت که از ناحیه سر و ستون فقرات آسیب دیده بودند و به بیمارستان منتقل شدند اما به گزارش اورژانس ۱۱۵ مصدومیت آن‌‌ها شدید نبوده است.

Tasadof Felkeh