هفت‌برکه: بر اساس اعلام روابط عمومی امور آبفا گراش با توجه به برنامه شهرداری برای آسفالت و بهسازی خیابان شهیدان عظیمی شهروندان هر چه سریع برای استاندارد سازی انشعاب آب به مدیریت آبفا گراش واقع در بلوار شهدا مراجعه کنند.

به گزارش هفت‌برکه، امور آبفا شهرستان گراش در اطلاعیه اعلام کرد ساکنین محله بیدله – خیابان شهیدان عظیمی (از مسجد مهدیه تا ابتدای خیابان سلمان فارسی) و کوچه‌های فرعی آن، شامل کوچه شهید عظیمی و کوچه ۷ می‌رساند با توجه به پیش رو بودن بهسازی و تعویض شبکه آبرسانی و نیاز به استاندارد سازی انشعابات، در اسرع وقت نسبت به تهیه لوله و اتصالات طبق لیست ارسالی اقدام و سپس جهت ثبت به اداره آبفا مراجعه کنند.

اداره آبفا می‌گوید به محض اینکه ۵۰ درصد ساکنین اتصالات مورد نیاز را خریداری و به اداره آبفا مراجعه کردند عملیات آغاز می‌شود، قطعی آب طولانی مدتی قرار نیست اتفاق بیفتند و قطعی آب به صورت ساعتی می‌باشد. لیست اتصالات و لوازم مورد نیاز از سوی مدیریت آبفای شهرستان گراش در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

abfa

abfa2