هفت‌برکه: ۱۵۷ دانشجوی جدید در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در رشته‌های مختلف از مقطع کاردانی تا پزشکی حرفه‌ای در دانشکده‌ی علوم پزشکی گراش پذیرفته شده‌اند. از امسال، دانشکده‌ی گراش میزبان دانشجویان در رشته‌ی پزشکی عمومی و همچنین رشته‌ی زیست‌فناوری پزشکی (در مقطع کارشناسی ارشد) است.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، این دانشکده در چهار مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و پزشکی دانشجو می‌پذیرد. در سال تحصیلی جدید، این دانشکده میزبان ۱۵۷ دانشجو به تفکیک رشته‌های زیر است: در مقطع کارشناسی پیوسته، ۲۶ دانشجو در رشته‌ی علوم آزمایشگاهی، ۳۴ دانشجو در رشته‌ی پرستاری، ۱۷ دانشجو در رشته‌ی هوشبری، ۱۴ دانشجو در رشته‌ی اتاق عمل؛ و در مقطع کاردانی، ۸ دانشجو در رشته‌ی فوریت‌ها پزشکی تحصیل خود را شروع می‌کنند.

در مقطع کارشناسی ناپیوسته، ۲ دانشجو در رشته‌ی علوم آزمایشگاهی، ۴ دانشجو در رشته‌ی هوشبری، و ۲۷ دانشجو در رشته‌ی اتاق عمل تحصیلات خود را در دانشکده علوم پزشکی گراش ادامه خواهند داد.

در مقطع کارشناسی ارشد، دانشکده از امسال میزبان ۳ دانشجو در رشته‌ی زیست‌فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی) خواهد بود.

در رشته‌ی پزشکی تخصصی نیز دانشکده از امسال ۲۲ دانشجوی پزشکی عمومی پذیرفته است. خبر راه‌اندازی این رشته در دانشکده علوم پزشکی گراش در مردادماه ۱۴۰۱ منتشر شد (در هفت‌برکه).

14010709 Daneshkadeh Infographic

 

تصاویر اولین روز حضور دانشجویان جدیدالورود در دانشکده علوم پزشکی گراش را از لنز دوربین وبداگراش ببینید.

14010709 Daneshkadeh Sabte Nam 1