هفت‌برکه: آمارهای فرمانداری گراش نشان می‌دهد در چهار سال گذشته، تعداد ازدواج‌ها ۳۵ درصد افزایش ولی تعداد نوزدانِ متولد شده ۳۷ درصد کاهش داشته است.

به گزارش هفت‌برکه بر اساس آمار ثبت وقایع حیاتی، در چهار سال اخیر تولدها در شهرستان گراش کاهش چشم‌گیری داشته است. این آمار که از سوی اداره ثبت احوال جمع‌آوری می‌شود، نشان می‌دهد ثبت تولد نوزادان از ۱۰۶۱ نفر در سال ۱۳۹۷ به تدریج در سال ۱۳۹۸ به ۱۰۵۳ نوزاد، در سال ۱۳۹۹ به ۷۸۷ و در نهایت در سال ۱۴۰۰ به ۶۶۹ نوزاد رسیده است. بدین ترتیب، در مجموع در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های پیشین، ۳۷ درصد کاهش در تولد نوزادان دیده می‌شود.

برآورد می‌شود عواملی مانند کرونا و شرایط اقتصادی در کاهش میزان تولدها موثر بوده است و این امیدواری وجود دارد که در سال ۱۴۰۱ روند تولد نوزادان به سمت صعودی شدن حرکت کند. 

در سال ۱۳۹۷ آمار ثبت ازدواج ۲۱۵ مورد بود. این آمار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با وجود کرونا افزایشی ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد و به ۲۸۹ و ۲۹۱ مورد ثبت ازدواج رسید. کاهش هزینه‌های ازدواج به دلیل محدودیت‌های کرونایی می‌تواند از عوامل افزایش ازدواج در شهرستان باشد. 

بر اساس سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان فارس، سن ازدواج در شهرستان گراش پایین‌تر از میانگین استانی است. به همین علت بین ازدواج تا فرزندآوری ممکن است فاصله‌ای ایجاد شود. با توجه به افزایش ازدواج در دو سال گذشته، این امیدواری وجود دارد که در سال‌های بعد نرخ تولد نوزادان به روال عادی برگردد. 

تعداد فوتی‌های شهرستان در این چهار سال تفاوت مشخصی ندارد و از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ اعداد ۲۶۵، ۲۴۸، ۲۳۸ و ۲۵۹ فوتی ثبت شده است. به نظر می‌رسد با وجود فوتی‌های کرونا به دلیل رعایت بیشتر مسائل بهداشتی در طی این مدت، در مجموع میزان فوتی‌ها حتی به مقدار اندکی کاهش داشته است. 

به دلیل این که در طی این مدت دفترخانه‌ی ثبت طلاق به صورت مداوم در شهرستان فعال نبوده است، آمار دقیقی از میزان طلاق‌ها در دسترس نیست.

Tavalod Vafat copy scaled