هفت‌برکه: در سالی که به دلیل محدودیت‌های کرونای فقط افراد معدودی فرصت حضور در راهپیمایی اربعین را پیدا کردند، راهپیمایی جاماندگان اربعین پرشمارتر از سال‌های گذشته برگزار شد. 

در نخستین گزارش تصویری عکس‌های امیر وقارفرد را از راهپیمایی اربعین در مسیر مسجد امام‌ رضا(ع) تا حسینیه ابوالفضل(ع) گراش ببنید:

Arbaeen 1400 32 1