هفت‌برکه: در سال زراعی جاری تمام مناطق گراش دچار خشکسالی هستند.

به گزارش هفت‌برکه مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی وابسته به سازمان هواشناسی گزارشی از وضعیت خشکسالی در استان فارس تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ را منتشر کرده است که نشان می‌دهد که تمامی شهرستان‌های استان فارس دچار خشکسالی هستند. این خشکسالی در ۱۴ شهرستان به صورت شدید و ۱۰۰ درصد است.

Khodhksali 3

در شهرستان گراش ۵۱ درصد مناطق دچار خشکسالی بسیار شدید، ۱۷ درصد خشکسالی شدید، ۱۷ درصد خشکسالی متوسط و ۱۴ درصد خشکسالی خفیف هستند. بارش در هیچ کدام از مناطق شهرستان به حد نرمال نیز نرسیده است. 

متوسط بارندگی در گراش سالانه ۱۹۴ میلی‌متر است. بارش سال زراعی گذشته در گراش به ۵۱۳ میلی‌متر رسید که یکی از سال‌های پرباران را رقم زد. اما امسال تا تیرماه بارندگی فقط ۲۲.۵ میلی‌متر بود که بارش‌های ابتدای مردادماه میزان بارندگی را به  ۵۵.۵ میلی‌متر رساند که هنوز حدود یک چهارم متوسط سالانه و یک نهم بارندگی‌های سال گذشته است.

به جز سه شهرستان آباده، بوانات و خرم‌بید سایر شهرستان‌های استان فارس دچار خشکسالی بالای ۹۰ درصد هستند. 

سال زراعی از ابتدای مهرماه محاسبه می‌شود و باید منتظر ماند که در ۵۰ روز باقی‌مانده خاک تشنه کمی سیراب خواهد شد یا نه.

 

Khodhksali 1

Khodhksali 2