مقیمی سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان شایعات در مورد تعطیلی کلاس‌های آموزش موسیقی را رد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لارستان، سرپرست این اداره گفت: حقیر نه با موسیقی مخالفم و نه در مقامی هستم که بخواهم آن را تعطیل کنم و تعطیلی آموزش آن را هم منطقی نمی‌دانم.شایعه ایجاد شده از جابه جایی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی از شهرقدیم به محل خانه فرهنگ واقع در شهرجدید و برداشت نامناسب از صحبت های اینجانب توسط افرادی به وجود آمده است. مکان استقرار اداره ارشاد چندان مطلوب نبودو اداره به خانه فرهنگ منتقل شده ولی کار گروه های هنری و آموزش موسیقی تعطیل نشده است. لیکن فاصله ای چند متری جابجایی در محل آموزش صورت گرفته است.

سنتی آری، پاپ نه

سرپرست اداره ارشاد می‌گوید در نظر دارد آموزش موسیقی را ساماندهی کند: «آموزش‌ها را می‌بایست بخش خصوصی تحویل بگیرد و تا پایان سال مربیان محترم آموزش موسیقی باید انجمن تشکیل دهند و تشکیلات رسمی و قانونی خود را داشته باشند البته  بیشتر سرمایه‌گذاری و توجه ما هم باید به موسیقی سنتی باشد. چرا که جوانان و نوجوانان با آموزش موسیقی پاپ و غربی  … اخلاق و رفتارشان هم کمی غیر متعارف می شود .
هنر مرز و بوم نمی شناسد و هر جا باشد محترم است اما هنری که در خدمت مکتب  و تفکر انسانی باشد، نه اینکه برای آشنایی‌های غیر ضروری و گاه غیرمعقول و بعد از آن هم  باعث سایر مشکلات اخلاقی و روحی گردد، هنر باید مطلوب عقل و عرف باشد و به زیباسازی و پر بار کردن زندگی فردی و اجتماعی کمک کند.
شهروندان محترم باید مطلع باشند که مربیان آموزش هنر و موسیقی کارمند اداره ارشاد نیستند و رابطه پرسنلی هم با این اداره ندارند و صرفا به دلیل این که در بخش موسیقی و تئاتر، انجمن منسجم  و رسمی نداریم؛ اداره ارشاد در راستای همکاری، محل خانه فرهنگ را در اختیار این مربیان محترم قرار داده  است.
لذا توجه نمایید که اداره ارشاد به عنوان یک ارگان دولتی و شخصیت حقوقی، تعهد و ضمانتی در قبال نحوه آموزش و اداره آن ندارد .

کسانی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند

معاون فرمانداری لارستان در ادامه هنرمندان را به رعایت اخلاق فرا خواند: «از هنرمندان گرامی و همه عزیزان که در عرصه هنر و مطبوعات و … فعالیت دارند درخواست دارم به اصل رعایت اخلاق در هنر توجه بیشتری نمایند و از ورود قلم‌ها و قدم‌ها و افکار مسموم به عرصه مقدس هنر جلوگیری کنند و از  نظام اسلامی و حکومت و حاکمیت اسلام که خود هنر خداوند بزرگ می‌باشد و دریایی است بی‌کران از عظمت و زیبایی‌هایی که مردار را به خود نمی‌پسندد حفاظت و نگهداری کنند .
 قلم داران مسموم که  همواره بدون در نظر داشتن رسالت عظیم خود خواسته یا ناخواسته آب در آسیاب دشمن می‌ریزند و در راه ترویج اختلاف و تشویش اذعان عمومی گام بر می‌دارند و با  قدم ها و افکار نامیمون همواره سعی در خارج نمودن فرهنگ غنی اسلامی از وادی هنر تحت عنوان ظرافت کار هنری و …. دارند .

آیا بدحجابی ضرورت کار هنری است؟

سرپرست ارشاد لارستان بر رعایت حجاب در محیط‌های هنری تاکید کرد :« آیا کار در امور هنری با توجه به ظرافت‌های خاص خود، باید با بد حجابی استمرار یابد؟ آیا ضرورت انجام یک کار هنری برای بعضی از افراد این است که با آرایش و جلوه‌های نامعقول و غیر متعارف در عرصه هنر وارد شوند؟ آیا ایجاد روابط غیرمعقول و گاه غیراخلاقی در عرصه هنر ضرورت کار هنری است که این همه در میان جوانان، به ویژه در  قشر دانشجو که می‌بایست سنگر علم  و ادب را حفظ نمایند رشد نموده است؟»
مقیمی در ادامه به تبین تعریف هنر در دیدگاه خود پرداخت: «استفاده صحیح از هنر بسیاری از کمبودها و نارسایی‌های  روحی و روانی را در جامعه برطرف می‌کند. یک خط زیبا، شعر زیبا، نمایش، سرود  و آهنگ زیبا یک بال است و وقتی در کنار فکر و اندیشه زیبا و معنوی قرار می گیرد بال دیگری به صاحبش می دهد تا با دو بال زیبا و مطمئن به سوی تعالی حرکت کند . البته این مطالب برای بعضی افراد خیال است و به دلیل دوری از معارف الهی و عدم مطالعه صحیح در وادی هنر، صرفا لایه اولیه را می‌بینند و به همان بسنده می‌کنند. اگر بحث و حرف بعضی اصحاب هنر به وِیزه هنر گرافیک و موسیقی این است که ما روحیه لطیف داریم و باید با همان لطافت ادامه دهیم و مسائل اخلاقی و حفظ حریم ها چندان موثر و گاه مطلوب هم نمی‌باشد ، پس چرا این لطافت و ظرافت به  لاابالی‌گری و تشویش روح و روان ختم می‌شود؟ چرا در قالب هنر، عشق کاذب و دروغین را راه می‌دهند و حریم هنر و هنرمند را حرمت نگه نمی‌دارند.»

انتقاد تخریبی نباشد

معاون فرماندار لارستان که موقتا صندلی سرپرستی ارشاد را نیز در اختیا دارد در خاتمه گفت:« ضمن قدردانی و سپاس از همه هنرمندان گرامی که در کنار زندگی عادی خود و برای زنده نگه داشتن روح و روان افراد و جامعه به انجام برنامه‌های هنری و فرهنگی می‌پردازند، از همه عزیزان می‌خواهم اگر انتقادی می‌نمایند در کنار آن پیشنهاد منطقی و سازنده هم بدهند. تذکر به بعضی افراد که خود را هنرمند می دانند هم این است که به جای  تخریب  و بهره گیری از هنر در خلاف جریان نظام  و جبهه‌گیری در جلوی برنامه‌ها و حرکت مسئولین و خدمتگذاران مردم شهرستان بیایند و با اخلاق و درایت کمک کنند  و به جای ایجاد تفرقه و القاء حس ناامیدی و دلسردی، به هم گرایی،  وحدت و کمک به پیشرفت جامعه و گسترش نظام اخلاق در زندگی سوق دهند. قطعا این کار برای دنیا و آخرت آنها بهتر است.»
Moghimi Ershad