در مسابقات انتخابی نوجوانان استان فارس چهار نوجوان گراشی جواز حضور در مسابقات کشوری را به دست آوردند.

به گزارش هیات پینگ پنگ گراش مسابقات انتخابی کشوری نوجوانان استان فارس با حضور ۴۹ نفر به مدت یک روز در خانه پینگ پنگ شیراز برگزار شد.

محمد حسینا، محمد موغلی، مهدی رام یارپور، علیرضا جعفری و محمدحسین نوروزی به مربیگری حمیدرضا موغلی به این دوره از مسابقات اعزام شده بودند که در پایان محمد حسینا نوجوان شایسته گراشی توانست با کسب مقام دوم نوجوانان استان جواز حضور در مسابقات آزاد و رده بندی دسته برتر کشور را به دست آورد.

این دوره از مسابقات ۴۹ راکت بدست از سراسر استان برای گرفتن سهمیه حضور در مسابقات آزاد و رده بندی دسته برتر کشور به صورت دو حذفی به رقابت پرداختند که در پایان علی کاظمی از شیراز مقام قهرمانی را بدست آورد،محمد حسینا از گراش به مقام دوم رسید و محمدحسین استقلال مقام سوم را کسب کرد.

PingPong Nojavan

در مسابقات انتخابی جوانان میلاد عباس زوج  توانست در حضور ۵۴ بازیکن  جواز حضور در مسابقات آزاد و رده بندی دسته برتر جوانان کشور که مورخ ۱۱ لغایت ۱۳ بهمن ماه در ساری برگزار خواهد شد را به دست آورد.