هفت‌برکه: شب قدر شب خلوت خدا و بنده است. شب دو نفره‌ی مومنان. این راز و نیاز می‌تواند در کنج خانه یا در صف نماز مسجد باشد. امسال شرایط کرونا باعث شد که عاشقان شب قدر، تنهاتر از همیشه و با فاصله از جماعت، قرآن به سر بگیرند و دعا زمزمه کنند.

با همه محدودیت‌های کرونایی، امسال در شب‌های قدر فرصتی هر چند کوتاه برای مناجات در مساجد و اماکن مذهبی پیش آمد و مجید افشار ۱۹ رمضان از دریچه دوربین این خلوت‌ها را ثبت کرده است تا یادگاری باشد از سال کرونا، سالی که یکی از دعاها پایان آن و رفتن‌اش بود.

14001212 Masjed Crona 4