هفت‌برکه: با آسان کردن شرایط ، موتورسیکلت‌های جامانده از سال‌های ۹۸ و ۹۷ در پارکینگ نیروی انتظامی ترخیص می‌شود. حدود ۱۰۰ موتورسیکلت در حال حاضر در پارکینگ گراش توقیف است.

به گزارش هفت‌برکه با اعلام طرح سراسری ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی در سراسر کشور، این طرح در گراش نیز اجرا می‌شود. 

سروان رنجبر رئیس پلیس راهور گراش در مورد این طرح گفت: «به منظور تسریع در رفع توقیف شرایط در این مرحله آسان شده و نیازی به بیمه‌نامه، گواهی‌نامه، و یا پلاک جدید نیست.»

این طرح از ۱۸ آبان تا ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود و تنها شامل موتورسیکلت‌هایی خواهد شد که قبل از آغاز سال ۱۳۹۹ به پارکینگ منتقل شده‌اند.  

رنجبر در مورد مراحل انجام کار گرفت: «مالک یا متصرف یعنی کسی که موتورسیکلت از او گرفته شده است با مدارک کارت ملی، سند مالکیت و قبض پارکینگ به پلیس ۱۰+ مراجعه کند. هزینه نگهداری پارکینگ با نرخ سال ۹۴ محاسبه می‌شود و امکان پرداخت اقساطی جرایم معوقه نیز وجود دارد. جرائمی که به علت دیرکرد دو برابرشده‌اند، بخشیده شده است.»

سروان رنجبر گفت: «این طرح شامل موتورسیکلت‌هایی می‌شود که توسط نیروی انتظامی و راهور توقیف شده است. موتورسیکلت‌هایی که بنا به دستور قضایی توقیف شده‌اند باید از طریق دادگاه رفع توقیف شود تا از مزایای این طرح بهره‌مند گردند.»

به گفته صادق ظرافت مسئول پارکینگ نیروی انتظامی در گراش: «سال ۹۸ حدود ۸۵۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در دو نوبت به مزایده ارسال شده است و در حال حاضر کمتر از ۱۰۰ دستگاه موتورسیکلت مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۸ در پارکینگ وجود دارد.»

پارکینگ نیروی انتظامی در ابتدای خیابان شهیدان نام آور قرار دارد.

Motor Parking