هفت‌برکه: داوطلبین گراشی دعوت شده به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان با آمادگی به مصاحبه می‌روند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش گراش کارگاه شبیه‌سازی مصاحبه دانشگاه فرهنگیان به همت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گراش و با هدف آمادگی ذهنی و محتوایی متقاضیان بومی دعوت شده به مصاحبه، در هنرستان بانو زاهدی برگزار شد.

این کارگاه با همکاری معلمان با تجربه شهرستان با دانشجو معلمان و نو معلمان برگزار شد و ۱۵ داوطلب دعوت شده به مصاحبه دانشگاه فرهنگیان با فرآیند مصاحبه و گزینش، قوانین و محتوای سوالات احتمالی آشنا شدند.

با توجه به منطقه‌ای شدن گزینش دانشجو معلمان و رقابت داوطلبین شهرستان‌های خنج ، لامرد و مهر با داوطلبین گراشی، اجرای چنین کارگاه‌هایی برای موفقیت هر چه بیشتر داوطلبین دانشگاه فرهنگیان لازم است تا بتوان با یک برنامه شبیه سازی، داوطلبین از لحاظ روحی، ذهنی و اطلاعاتی جهت حضور در مصاحبه آمادگی لازم را کسب کنند.

فاصله کم بین اعلام نتایج و شروع روند مصاحبه کار برنامه‌ریزی این رویداد را دشوارتر کرده بود. این برنامه شامل مرحله اول جلسه توجیهی، مرحله دوم شبیه سازی مصاحبه و مرحله سوم شبیه سازی گزینش بود.

حضور فرهنگیان باتجربه در کنار جوانان دانشجو معلم و نومعلمان نقطه قوت این کارگاه بود. در پایان برنامه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گراش از زحمات تمامی همکاران و دانشجو معلمان در برگزاری این کارگاه تقدیر کرد.

 

Gozinesh Amozesh 6